Kosmonosy - Solenice - Kosmonosy

1.-2. října 2004

Obsah

1.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2.    PŘIHLÁŠKY
3.    SOUTĚŽNÍ VOZY, ÚČASTNÍCI
4.    PŘEJÍMKA VOZIDEL
5.    ROZPRAVA
6.    PRŮBĚH SOUTĚŽE
7.    PROTESTY
8.    HODNOCENÍ
9.    VYHODNOCENÍ, CENY
10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.    NÁKLADY
12.    OSTATNÍ
Top of page

1.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je AUTOKLUB ŠKODA Mladá Boleslav (v ÚAMK) ve spolupráci s agenturou PROBAY Mladá Boleslav. Generálním sponzorem akce je firma ŠkodaAuto. Technickou přípravu a kontrolu vozidel zajišťují Servisní služby ŠkodaAuto.

Soutěž je dvoudenní, koná se v sobotu a v neděli 1.- 2.10.2005 na trati z Kosmonos do Solenice a zpět. Trať je popsána formou psaného, šipkového itineráře.

Top of page

2.    PŘIHLÁŠKY

Zájemce o účast na soutěži zašle vyplněnou přihlášku nejpozději do 31.8.2005 na :
e-mail : prihl@economyrun.cz
adresu : Autoklub Škoda, Tř. Václava Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic
fax : +420 326 782 703

Pořadatel potvrdí přijetí do soutěže nejpozději do 16.9.2005.

Top of page

3.    SOUTĚŽNÍ VOZY, ÚČASTNÍCI

Soutěž je vypsána pro neupravené vozy značky Škoda modelové řady Fabia, Octavia, a Superb s benzínovými nebo naftovými motory. Soutěžní vozidla musí svou výbavou a výstrojí odpovídat platným předpisům a vyhláškám (tzn. výbava musí obsahovat např. lékárničku, výstražný trojúhelník, vlečné lano, zvedák, rezervu, atd.). Jakékoliv úpravy vozidla (sklápění zrcátek, tlak v pneumatikách apod.) včetně demontáže jakýchkoliv součástí (opěrky hlavy apod.) znamenají vyloučení ze soutěže.

Posádka soutěžního vozidla musí být dvoučlenná. Oba soutěžící musí mít v průběhu celé soutěže k dispozici příslušné doklady (občanský průkaz nebo jiný osobní doklad, řidičský průkaz, osvědčení o TP vozidla, doklad o pojištění vozidla).

Prosíme soutěžící posádky, aby pomohly pořadatelům při manipulaci s vozidlem (před startem soutěže po dotankování a zaplombování, mezi jednotlivými etapami při parkování v uzavřeném parkovišti a po dojezdu do cíle před závěrečným dotankováním a zvážením vozidla).

Top of page

4.    PŘEJÍMKA VOZIDEL

Přejímka vozidel bude zahájena v sobotu 1.10.2005 v 6:30 na parkovišti před Servisními službami ŠkodaAuto v Kosmonosích. Je složena z administrativní a technické části.

4.1  Administrativní přejímka

Při administrativní přejímce soutěžící předloží potvrzení přihlášky. Obdrží startovní číslo, itinerář, informační a reklamní materiál. Startovní čísla a reklamu je posádka povinna umístit na voze dle pokynu pořadatele.

Po administrativní přejímce nesmí soutěžní vozidlo opustit areál přejímky a musí být neprodleně přistaveno k technické části přejímky.

Administrativní část přejímky končí v 9:00 hodin.

4.2  Technická přejímka

Technická část přejímky se skládá z kontroly technického stavu vozidla a jeho způsobilosti k účasti v soutěži (nezbytné vybavení podle platných předpisů, tlak v pneumatikách s povolenou tolerancí dle předpisů stanovených výrobcem, apod.). Dále se skládá z doplnění pohonných hmot pořadatelem, zaplombování určených míst a zvážení vozidla.

Po ukončení technické části přejímky odstaví soutěžící své vozidlo dle pokynů pořadatele do uzavřeného parkoviště, které nesmí opustit před startem do I. etapy.

Top of page

5.    ROZPRAVA

Rozprava k soutěži se bude konat v sobotu 1.10.2005 v 9:30 a musí se jí zúčastnit alespoň jeden člen každé posádky. Během rozpravy budou podány aktuální informace k soutěži, itineráři a stavu tratě, které jsou závazné pro všechny soutěžící.

Top of page

6.    PRŮBĚH SOUTĚŽE

Trať celé soutěže se skládá ze dvou samostatných etap :
I.etapa : sobota 1.10.2005 Kosmonosy - Solenice (hotel Solenice)
II.etapa : neděle 2.10.2005 Solenice - Kosmonosy
Popis trati, její délka a předepsaný časový limit (minimální průměrná rychlost) bude uveden v itineráři (soutěžící jej obdrží před startem do jednotlivých etap). Časový limit platí pro celou soutěž a jeho překročení bude mít za následek vyloučení posádky ze soutěže. Předčasný příjezd do cíle jednotlivých etap je povolen. Rovněž i nedodržení trati bude znamenat vyloučení posádky ze soutěže (bude kontrolováno v průjezdních a tajných kontrolách, případně jiným způsobem).

V průběhu soutěže posádky vyplní do kontrolní karty odpovědi na otázky zapsané v itineráři. Chybějící nebo nesprávná odpověď má za následek diskvalifikaci posádky ze soutěže.

Po celou dobu soutěže bude pro soutěžící k dispozici servisní vozidlo (Service Mobil). Telefonické spojení (číslo mobilního telefonu) bude uvedeno v itineráři.

6.1 Start jednotlivých etap

Start první posádky do I. etapy je v sobotu 1.10.2005 v 10:30 na parkovišti před Servisními službami ŠkodaAuto v Kosmonosích. Startuje se ve dvouminutových intervalech podle startovních čísel.

Startuje se s motorem v klidu. Po pokynu startéra musí být vozidlo uvedeno do chodu startovacím zařízením z místa řidiče. Vozidlo, které do jedné minuty od pokynu ke startu neodstartuje, musí být posádkou odtlačeno ve směru jízdy tak, aby nepřekáželo ve startu ostatním vozidlům. Další průběh startování odtlačeného vozidla proběhne pod dohledem pořadatele.

Start první posádky do II. etapy je v neděli 2.10.2005 v 8:00 na místní komunikaci před hotelem Solenice. Posádky startují do druhé etapy v pořadí, ve kterém dojeli do cíle první etapy, jinak platí zásady uvedené pro první etapu.

6.2 Cíl jednotlivých etap

Cíl I.etapy je na místní komunikaci před hotelem Solenice.

V cíli I. etapy bude vozidlo odstaveno do uzavřeného parkoviště, které nesmí opustit před startem do II. etapy.

Cíl II.etapy je na parkovišti před Servisními službami ŠkodaAuto v Kosmonosích.

V cíli II. etapy budou pořadatelem doplněny pohonné hmoty a vozidlo bude zváženo. Poté budou všechny soutěžní vozy odstaveny do uzavřeného parkoviště, kde setrvají až do vyvěšení konečných výsledků.

6.3 Diskvalifikace

Nedodržení trati, vlečení vozidla jiným vozidlem, nepovolená manipulace se zapečetěnými místy, nepovolené úpravy vozidla, nedodržení pravidel silničního provozu, překročení časového limitu, chybějící nebo nesprávná odpověď na kontrolní otázku, závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla se trestají vyloučením posádky ze soutěže.

Vyloučením bude potrestána také posádka jejíž vozidlo nebude řádně odstaveno v uzavřeném parkovišti (viz. čl. 6.2).

Top of page

7.    PROTESTY

Protest se podává písemnou formou spolu s částkou 1000,- Kč řediteli soutěže do 15ti minut po vyvěšení předběžných výsledků. V případě oprávněného protestu bude vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

Top of page

8.    HODNOCENÍ

Soutěžní vozy budou hodnoceny dle následujícího rozdělení :

V jednotlivých třídách vítězí posádka s nejnižší spotřebou pohonných hmot. V případě stejné spotřeby PHM rozhoduje kratší čas potřebný k projetí celé tratě tj. vyšší celková průměrná rychlost.

Pro stanovení pořadí v jednotlivých skupinách (absolutní pořadí vozů s benzínovými motory, absolutní pořadí vozů s naftovými motory) a kategoriích (AM, DEAL a PRESS), bude místo celkové spotřeby použit index poměrné spotřeby - FEI (Fuel Efficiency Index), který se vypočítá jako jedna desetina aritmetického průměru dvojnásobku dosažené spotřeby a spotřeby vztažené na 1 tunu hmotnosti vozidla dle následujícího vzorce :
  1/10 x (2xN + N/m)/3
N - dosažená průměrná spotřeba v litrech
m - pohotovostní hmotnost vozidla (nižší hodnota ze zjištěné startovní a cílové hmotnosti - váženo bez posádky při technické přejímce a v cíli soutěže, vždy po doplnění pohonných hmot včetně zavazadel)

Vítězí posádka jejíž index poměrné spotřeby dosáhne nejnižší hodnoty. V případě stejné hodnoty rozhoduje vyšší hmotnost, vyšší zdvihový objem motoru a kratší čas potřebný k projetí celé tratě tj. vyšší celková průměrná rychlost.

Jednotlivé hodnoty se zaokrouhlují matematicky s přesností :

Top of page

9.    VYHODNOCENÍ, CENY

Vyhodnocení soutěže se předpokládá v neděli 2.10.2005 v 16:00.

Pořadatel si vyhrazuje právo neodměňovat kategorii resp. třídu v případě, že počet soutěžících v této kategorii resp. třídě bude menší než tři.

Top of page

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu technického stavu vozidla a jeho způsobilosti k účasti v soutěži.

Při tankování PHM platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 15 metrů !!

Každý účastník se soutěže zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezajišťuje účastníkům během soutěže žádné pojištění. Soutěžící je povinen dodržovat veškeré zákony, předpisy a bezpečnostní opatření, dbát pokynů pořadatelů a uhradit škody, které případně způsobí pořadateli nebo třetím osobám.

Top of page

11.    NÁKLADY

11.1  Náklady hrazené soutěžícím

11.2  Náklady hrazené pořadatelem

Top of page

12.    OSTATNÍ

Doporučujeme vzít sebou sportovní oblečení a plavky.

Veškeré informace a výsledky soutěže naleznete na internetových stránkách http://www.economyrun.cz.

V případě potřeby je možné provést rezervaci ubytování na pátek 30.9.2005 (v Autokempu AK Škoda v Kosmonosích) až do vyčerpání ubytovací kapacity.


Autoklub Škoda, V. Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav, tel+fax : 326 321 344

E-mail : info@akskoda.cz            WWW : http://www.akskoda.cz